Автор: Дүзелбаев, С. Т.
Тақырып: Материалдар кедергісі-I
Барлық беттері: 385