Автор: Шонанұлы, Телжан
Тақырып: Телжан Шонанұлы мұралары
Барлық беттері: 372