Автор: Жетпісбай, Н.
Тақырып: Батыс Қазақстанда 1869 жылы болған азаттық көтерiлiсi
Барлық беттері: 33