Avtor:
Taqyryp: Еңбекші қазақ. 1927 ж.
Barlyq betterі: 4