Автор: Қошым-Ноғай, Байбота
Тақырып: Жұмақ нұры
Барлық беттері: 386