Автор: Иасауи Қ.
Тақырып: Көңілдің айнасы (Мир'ат әл-Қулуб)
Барлық беттері: 116