Автор: Өтеков, Д.
Тақырып: Кемел шақ
Барлық беттері: 256