Avtor:
Taqyryp: Қазақтың тұңғыш ғалымы
Barlyq betterі: 13