Автор: Благовещенский, В. П.
Тақырып: Іле алатауының шыңдары мен мұздықтары, Пики и ледники Иле Алатау, Peaks and glaciers of ile Alatau
Барлық беттері: 248