Автор: Нұрпейісов, Т.
Тақырып: Капиталистік қатынастардың енуіне байланысты қазақ байларының әлеуметтік бейнесінің өзгеруі (XIX ғ. аяғы - XX ғ. басы)
Барлық беттері: 5