Автор: Нұрпейісов, Т. Ә.
Тақырып: Қалалық және далалық жәрмеңкелер (XIX ғ. екінші жартысы - XX ғ. басы)
Барлық беттері: 5