Автор: Байдуллаева , А. Б.
Тақырып: Құрылымы әртүрлі тілдердегі жарнама слоганы (когнитивті-коммуникативті табиғаты)
Барлық беттері: 148