Автор: Әбдәкімұлы, М.
Тақырып: Қоқаннан көрген қорлық аз ба екен?
Барлық беттері: 2