Автор: Ілиясова, К. М.
Тақырып: Қазақ съездері: қаулы-қарарлары мен шешімдері (1917-1919 жж.)
Барлық беттері: 186