Автор: Тойшанұлы, А.
Тақырып: Қара жезтырнақ, ақ жезтырнақ
Барлық беттері: 8