Автор: Рамазан, Д.
Тақырып: Асығы алшысынан түскен ақын
Барлық беттері: 9