Автор: Шамахайұлы, Қ.
Тақырып: Телевизия журналистикасы: теория және практика
Барлық беттері: 234