Автор: Шамахайұлы, Қ.
Тақырып: Әлем журналистикасының тарихы
Барлық беттері: 4