Автор: Күдеринова, Қ.
Тақырып: Түркі тілдерінің әліпбиі мен емле тарихы
Барлық беттері: 344