Автор: Tufar, N. H.
Тақырып: Gagauzlarin istoriyasi genemelar
Барлық беттері: 68