Автор: Сейсенбаев, Р.
Тақырып: Тәуекел тегеурiнi туралы толғаныс
Барлық беттері: 5