Автор:
Тақырып: Негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдары үшін оқытудың экстернат формасын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдама, Методические рекомендации по организации обучения в форме экстерната для организации основного и общего среднего образования
Барлық беттері: 244