Автор: Бейсенова, Ш.
Тақырып: Ат үстiндегi адамда құс еркiндiгiндей еркiндiк бар
Барлық беттері: 10