Автор: Несіпбай, А.
Тақырып: Қарымды iстерге қамшы басылды
Барлық беттері: 4