Автор: Молдабеков, Ж.
Тақырып: Мәңгілік ел - Ұлттық идея және жоба: түсіну тоқтам-түйіндері
Барлық беттері: 7