Автор: Жубанова Г.
Тақырып: Легенда о белой птице
Барлық беттері: 145