Автор: Пірназар, С. Қ.
Тақырып: Түркi руна жазбаларын түгендеушi
Барлық беттері: 4