Автор: Жетпісқалиев , С.
Тақырып: Ғұрып жолы
Барлық беттері: 49