Автор: Жетпісқалиев, С.
Тақырып: Көкшетау кестелері
Барлық беттері: 203