Автор: Мұқанова, Р.
Тақырып: Шаһарлар Анасы-Мекке Мәдине шаһары
Барлық беттері: 6