Автор: Бейсенова, Ш.
Тақырып: Киім сыртынан емес, ішінен тозады
Барлық беттері: 4