Автор: Кекілбайұлы, Ә.
Тақырып: Есте жүрер ертегі
Барлық беттері: 15