Автор: Қалжанов, А.
Тақырып: "Тұңғыш" сөзiн тiл ұшына оралтар
Барлық беттері: 5