Автор: Жұрынов , М.
Тақырып: Жаһандық 30 экономикаға апарар жол
Барлық беттері: 4