Автор: Жалмаханбетова, Р. И.
Тақырып: Сесквиттерпенді лактондар
Барлық беттері: 140