Автор: Омарұлы, Б.
Тақырып: "Үш қиян" – "Три эпохи" – "Тhree epochs"
Барлық беттері: 7