Автор: Жубанов, А.
Тақырып: Восемь казахских танцев
Барлық беттері: 29