Автор: Жүсіп, Қ.
Тақырып: Заманның заңғар жазушысы
Барлық беттері: 5