Автор: Шаваев, Ш.
Тақырып: Цветная тюбетейка
Барлық беттері: 380