Автор: Кенжетаев, Д. Т.
Тақырып: Khodja Ahmet Yasawi, Ходжа Ахмед Яссауи, Қожа Ахмет Йасауи
Барлық беттері: 232