Автор: Хасан, С.
Тақырып: Бейбарыстың Барысы Израильде қайдан жүр?
Барлық беттері: 5