Автор: Бейсенова, Ш.
Тақырып: "Сөз шындығын өлшейтiн таразы - уақыт"
Барлық беттері: 2