Автор: Балғабаев, С.
Тақырып: Балқаш пен Қараталдың қадірлісі
Барлық беттері: 2