Автор: Кекілбайұлы, Ә.
Тақырып: Өмірі өнегелі
Барлық беттері: 4