Автор: Молдабеков, М.
Тақырып: Ғарыш саласы ғарыштап дамуы тиіс
Барлық беттері: 5