Автор: Каирбеков, Б.
Тақырып: Жить без утайки
Барлық беттері: 13