Автор: Қабжан, Қ. Қ.
Тақырып: Ауыл әйелі: кеше, бүгін, ертең
Барлық беттері: 5