Автор: Есаман, Х.
Тақырып: Тараз тарихын танытудың тың жолы
Барлық беттері: 3