Автор: Әбіш , М.
Тақырып: Қалам ұшындағы қасірет
Барлық беттері: 2