Автор: Жұрынов, М.
Тақырып: Кенжеғали Сағадиев - абыздардың тұяғы
Барлық беттері: 8